STRATEGI

En utförlig strategi är en utgångspunkt som tar arbetet i rätt riktning mot målet.

Varför Strategi?

Gravels arbete grundar sig alltid i en tydlig målsättning och en strategi. En strategi för sociala medier är en förutsättning till att lyckas, en vägledare och indikator på vad som ska göra och vilka beslut som ska tas. Vi kan hjälpa dig med strategiarbetet och i det ser vi över bland annat nuläget, målgrupper, konkurrenter, styrkor och svagheter, målsättning, resurser och relevanta KPIer för uppföljning.

Vad behöver du hjälp med?

Kontakta oss