“Gravel finns för att hjälpa företag växa och nå sina affärsmässiga mål och nå mätbara resultat genom marknadsföring i sociala medier.”

Julia wrede, VD & grundare

“Gravel finns för att hjälpa företag växa och nå sina affärsmässiga mål och nå mätbara resultat genom marknadsföring 
i sociala medier.”

Julia wrede, VD & grundare

Hur det fungerar

Vilket alternativ passar dig bäst?

Kom igång och optimera dina sociala medier!

Start

50/50

100%

Passar perfekt för dig som vill komma igång och successivt själv bygga upp dina sociala medier.

 • Nulägesanalys
 • Kanalval
 • Målsättning
 • Strategi
 • Kommunikationsplan
 • Do’s and don'ts

FR 10.000 KR

Passar dig som saknar tiden eller resurserna för att insatserna i sociala medier ska ge önskad avkastning.

 • Strategi
 • Kanalurval
 • Annonsproduktion
 • Målgruppsegmentering
 • A/B testning
 • Optimering
 • Analys & Rapportering

FR 15.000 KR / MÅNAD

Passar dig som inte har tiden eller tillräckliga resurserna och som vet att sociala medier genererar affärsmöjligheter. 

Precis som oss ser du sociala medier marknadsföring som en investering.

Vi skräddarsyr ett upplägg för att möta din behov.


REQUEST US

Kontakta oss

Vilket alternativ passar dig bäst?

Kom igång och optimera dina sociala medier

Start

Passar perfekt för dig som vill komma igång och successivt själv bygga upp dina sociala medier.

 • Nulägesanalys
 • Kanalval
 • Målsättning
 • Strategi
Kommunikationsplan
 • Do’s and don'ts

FR 10.000 KR

50/50

Passar dig som saknar tiden eller resurserna för att insatserna i sociala medier ska ge önskad avkastning.

 • Strategi
 • Kanalurval
 • Annonsproduktion
 • Målgruppsegmentering
 • A/B testning
 • Optimering
 • Analys & Rapportering

FR 15.000 KR / MÅNAD

100%

Passar dig som inte har tiden eller tillräckliga resurserna och som vet att sociala medier genererar affärsmöjligheter. 

Precis som oss ser du sociala medier marknadsföring som en investering.

Vi skräddarsyr ett upplägg för att möta din behov.


REQUEST US

Kontakta oss