11 November, 2020

Öka er försäljning genom att underlätta stegen till att bli en konverterande kund

Är ni bekanta med konverterings funneln, även kallad säljtratten och hur ni applicerar denna i er annonseringen på sociala medier?

Nedan delar vi med oss av en värdefull genomgång av säljtratten, de olika faserna i kundresan och hur ni bör lägga upp kommunikationsstrategin i er annonsering i sociala medier för ökad konvertering. Vi delar med oss av faktiska faktorer som påverkar kundens möjlighet till konvertering.

STEG 1 – BRANDING

I det första steget är varumärket helt okänd för kunden, och ni måste sprida informationen om att ni finns brett över flertalet målgrupper för att samla in relevant data om vilka som är intresserade av ert varumärke. Kom ihåg att även om ni har en bild över er persona och målgrupp betyder inte det att ingen annan intresserar sig för ert varumärke.

Nästa steg innebär att kund tidigare exponerats för varumärket, men relation saknas. Först efter detta steg är kund redo för kommande övervägningsfas. 

–––––––––––––––––––––––––––––

FAS 2 – ÖVERVÄGNING

Ni har i detta läge samlat in bra och relevant data för att redogöra för er målgrupp.

Det är därför dags att smala ner er styrning i er annonsering och rikta annonserna till de som faktiskt visat intresse av utbudet på produkt/tjäns som ni erbjuder.

–––––––––––––––––––––––––––––

FAS 3 – KONVERTERING

Kunden har här visat ett starkt intresse för er produkt/tjänst och är benägen att konvertera. 

Här gäller det att anpassa annonseringen utefter vilken fas kund befinner sig i för att göra denne redo för konvertering. Målet är att i sista fasen få en konverterande kund.

I konverteringsfasen är det viktigt att se över er säljtratt. Underlättar ni konverteringen? Vad kan ni göra för att åter öka konverteringen?

Påverkande faktorer för er konvertering

För att optimera er konvertering är det läge att utvärdera de faktorer som påverkar möjligheten till konvertering. För att få igenom köp krävs inte bara effektiv och genomtänkt annonsering, det krävs en användarvänlig hemsida med enkel navigering och snabba utcheckningsmetoder och betalningsalternativ.

–––––––––––––––––––––––––––––


De är hög tid att göra en konverteringsutvärdering och ställa er frågor som;

  • Hur lätt är det att navigera på hemsidan?
  • Hur snabb är hemsidan?
  • Hur beter sig era besökare på hemsidan?
  • Hur lättillgänglig är hemsidan?

Det finns flera fantastiska program man kan ta hjälp av, som t.ex Google Analytics där ni kan se hur era besökare beter sig på hemsidan. Även Hotjar är ett bra verktyg.

Vi på Gravel önskar er ett stort lycka till med försäljningen!


Behöver ni ett tränat öga för att se över er hemsida, eller hjälp att sätta upp en kommunikationsstrategi? Maila oss på Gravel om ert ärende, så ordnar vi med en fri konsultation på 20 min.

–––––––––––––––––––––––––––––

Skrivet av Emma Roslund, praktikant inom Business Development på Gravel.