Vad är KPI:er och hur används dessa? 

KPI:er är mätbara nyckeltal som följs upp och utvärderas löpande för att avgöra huruvida olika insatser går i linje med dess syfte och mål. Ha som riktlinje att valda KPI:er ska vara relevanta med inverkan på slutresultatet för det ni vill uppnå om det så är räckvidd, trafik till hemsidan eller konvertering online etc. Klargör för verksamheten varför de finns, hur dessa mäts och var man kan följa utvecklingen.

→ TIPS! I tidigare blogginlägg skrivet av Julia Wrede, VD och grundare av Gravel, förtydligas innebörden av affärsmål, KPI:er och attribution i sociala medier.

Gravel mäta KPI:er

Grundläggande begrepp och KPI:er

Vilka KPI:er som mäts avgörs av syfte, målsättning och vald plattform. En satsning i sociala medier är en investering, förutsatt att man aktivt optimerar och följer upp på utvalda nyckeltal. Nedan förklarar vi grundläggande begrepp och nyckeltal samt i vilket sammanhang de oftast används. 

Begrepp och KPI:er där målet är att uppnå ökad konvertering/försäljning:

AOVAverage order value

Den svenska översättningen till ovan använda begrepp är snittordervärde. Snittordervärdet beräknas enligt följande: Konverteringsvärdet / Antalet köp

ROI Return on investment

Ett resultatmått där man vill mäta avkastningen på en investering i förhållande till dess kostnad ofta gällande långsiktiga investeringar och mål.
Detta beräknas genom att ta det totala konverteringsvärdet från investeringen – investeringskostnad / investeringskostnaden

ROAS – Return on ad spend

Likt ROI är ROAS ett resultatmått för att mäta avkastningen av en investering. ROAS är generellt för mer kortsiktiga investeringar för t.ex. en kampanj på sociala medier för ökad konvertering. Räkna ut ROAS genom att ta det totala konverteringsvärdet från annonserna / spenderad annonsbudget

CPO – Cost per Order

Kostnaden per order beräknas på följande vis: Spenderad budget / antalet köp

CPL – Cost per lead

Kostnaden per lead och/eller affärsmöjlighet beräknas enligt: Spenderad budget / antalet leads

CPA  – Cost per Acquisition 

Kostnaden per förvärv, alltså den totala kostnaden för att värva en ny kund. Beräknas enligt: Spenderad budget / antalet nyförvärv

Gravel mätbara resultat
Begrepp och KPI:er där målet är att uppnå t.ex. ökad varumärkeskännedom/trafik till hemsidan:

CPC – Cost per click

Kostnaden per klick beräknas enligt följande: Spenderad budget / antalet klick

CPM – Cost per Mille

Kostnaden per tusen visningar (räckvidd) beräknas enligt: Spenderad budget / antalet visningar x 1 000

CTR – Click through rate

Översatt till klickfrekvens, beräknas i % enligt: Antalet klick / visningar 

Räckvidd 

Är antalet unika visningar, alltså hur många unika personer som har sett tex annonsen.

Visningar

Är det totala antalet visningar och innebär att samma personer kan ha sett samma annons flera gånger.

Exponeringar

Exponering är densamma som visningar.

Frekvens

Hur många gånger en person i genomsnitt sett en annons. Beräknas på följande vis: Visningar / räckvidd

Interaktioner

Alla typer av åtgärder i annonsen, kan vara en like, delning, klicka på annonsen, kommentar etc.

Avslutningsvis

Ovan nämnda KPI:er är ett urval av de nyckeltal som finns och går att mäta på. Viktigt här är att ha med sig att det utöver utvalda KPI:er bör finnas kännedom och uppföljningar på huruvida ni som företag når ut till rätt personer, dvs er målgrupp. Hur ni engagerar er med er målgrupp, hur många av dessa blir kunder etc. Med andra ord finns det flera faktorer som väger in för att man ska lyckas med sina satsningar i sociala medier. 

Gravel KPI:er

Vill ni ha hjälp? 

Vi på Gravel hjälper kunder att översätta övergripande affärsmål till genomförbara strategiska marknadsinsatser. Låt oss hjälpa er att optimera avkastningen genom sociala medier. Kontakta oss HÄR eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss inom kort!

Skrivet av Emelie Ågren – Product & Business Developer på Gravel Sweden AB