10 February, 2021

Ett samarbete med Gravel – uppstart steg för steg


I följande blogginlägg ges en generell överblick av hur ett samarbete går till, samt hur uppstartsprocessen ser ut då Gravel anlitas som byrå och partner.

Läs gärna mer i föregående blogginlägg om Gravels vision, mission och vilka tjänster som erbjuds. 


Viktigt att lägga på minnet är att Gravel skräddarsyr och paketerar tjänst och samarbete efter varje kunds individuella målsättning, behov och budget. Därav varierar upplägg och arvode. För att veta mer om hur det skulle se ut för just er kontakta oss på hej@gravel.se.

När Gravel anlitas som partner och byrå får kunden tillgång till ett helt team med spetskompetenser inom digital marknadsföring och sociala medier. Detta gör det möjligt att bredda, skala upp och ändra vad kunden behöver hjälp med på ett enkelt sätt.  

Inför uppstart av ett samarbete

Första steget inför ett samarbete är att vi på Gravel gör en nulägesanalys, samt tar del av kundens affärsmål. Utefter den information som ges tar Gravel fram ett estimat där vi beräknar det potentiella resultat som kan uppnås. Tillsammans med kund väljs relevanta och mätbara KPIer ut, som ansvarig projektledare löpande följer upp under samarbetet.

Estimat och målsättning står vid annonsering till grund för strategi och genomförande, likväl som analys av data och daglig optimering står till grund för lönsamma resultat med god avkastning.

Gravel fungerar som en förlängd arm av kundens befintliga marknadsavdelning, komplement eller som helhetslösning. Det är upp till varje unik kund i vilken omfattning Gravels kompetens utnyttjas. Oavsett insats arbetar samtliga projektledare hos oss med samma fokus på resultat och långsiktiga relationer.

Vi har ingen prestige gällande om ni som kund arbetar parallellt med andra byråer. Det är en relativt vanlig set-up att anlita vassa, nischade byråer inom olika områden som komplement till varandra likväl som till den egna inhouse avdelningen.

Detta gör Gravel:

 • Nulägesanalys
 • Beräkning av estimat 
 • Översätter kundens affärsmål till mätbara KPIer
 • Paketerar tjänster efter behov

Under uppstart av ett samarbete

Som startskott för samarbetet hålls ett uppstartsmöte. Under uppstartsmötet har den bäst lämpade projektledaren, utefter målsättning och uppdrag utsetts och presenteras för er. Tanken med detta möte är främst att projektledaren ska lära känna ert varumärke för att på bästa sätt representera det under samarbetet.

Vi går även igenom målsättning och KPIer för att tydligt sätta rätt förväntningar från början samt går igenom olika begrepp och attribut. Sedan sätter teamet en strategi utifrån angiven tidsram, målsättning och budget.

Initialt erbjuds alla kunder en testperiod på tre månader, som därefter övergår till ett löpande avtal med tre månaders uppsägningstid. Detta för att ni som ny kund ska ha möjlighet att testa på oss.

Detta får du under uppstartsmötet: 

 • Beräknat estimat och målsättning
 • Genomgång av begrepp och KPIer
 • Testperiod på tre månader
 • En ansvarig projektledare och främsta kontaktperson med spetskompetens inom valt område
 • En assisterande projektledare med kompletterande styrkor och kompetens
 • Hela team Gravels kompetens står bakom leveransen i samarbetet för att uppnå så bra resultat som möjligt

Samarbetet

Gravel är ett analytiskt, kreativt och proaktivt team som ständigt arbetar för att generera resultat för våra kunder. Med ett stort fokus på resultat har vi också en provisionsbaserad arvodesmodell, när det går bra för våra kunder går det bra för oss.

De flesta kunderna som hör av sig till oss börjar med annonsering – av just den anledningen att vi delvis tar betalt resultatbaserat eftersom det är direkt mätbart.
Utvalda KPIer rapporteras veckovis och månadsvis till kund. I månadsrapporterna presenteras insikter och nästa steg, en mycket uppskattad del av våra samarbeten.

Under samarbetet:

 • Er projektledare är med er hela vägen
 • Hela teamet på Gravel står bakom den insats som görs
 • Vid annonsering optimerar projektledarna på dagsbasis
 • Vecko- och månadsvis rapportering med insikter och nästa steg
 • Kontinuerliga avstämningar och inför tidsperiodens slut diskuteras vidare samarbete, målsättning och upplägg
Gravel-sociala-medier-byrå-samarbete-målsättning

Arvodesmodell, pris och provision

Gravel tar ett fast arvode varje månad för garanterad leverans av önskad tjänst och omfattning som paketerats efter kund.

Gravel tar vanligtvis provision där mätbara resultat och spårning är möjligt som t.ex. vid Facebook annonsering där fokus ligger på ökad konvertering. Provisionsmodellen bygger på att skapa resultat hos våra kunder, en win-win modell för gemensam tillväxt.

Sammanfattning

Alla Gravels samarbeten är skräddarsydda efter kund. Som kund hos Gravel får ni ett helt team bakom varje insats, en ansvarig projektledare som även agerar er främsta kontaktperson. Teamets breda och gedigna kompetens möjliggör för er som kund att skala upp och utveckla er digitala marknadsföring. Med kreativ touch och analys av data, fokuserar och levererar vi resultat. Vi inleder enbart samarbeten där vi kan bidra.

Har ni frågor eller funderingar kring upplägg och pris?

Hör av er till oss på hej@gravel.se så tar vi ett möte om er önskade målsättning.

Skrivet av Clara Lindén, Sales Developer på Gravel Sweden AB