Influencer marketing

Satsa på rätt influencer eller ambassadör för ditt varumärke för att nå bästa möjliga resultat.

Varför Influencer Marketing?

Influencers och ambassadörer skapar tillit, förtroende och genererar i de allra flesta fall bra avkastning. Vi sitter på ett brett nätverk av micro och macro influencers samt potentiella ambassadörer/testpiloter. Vi hittar rätt influencer utefter din målgrupp, målsättning och budget.

Inom Influencer marketing, erbjuder vi:

Kampanj och konceptplanering

Research och urval av influencers

Förhandling och avtalsskrivning

Uppföljning och rapportering

Vad vill du ha hjälp med?

Kontakta oss