Sociala medier - Desinformation och ansvar under pågående konflikt

Den pågående invasionen av Ukraina utspelar sig under sociala medier “tidsålder”, med memes, desinformation och bedrägerier där alla bidrar till information, som kan förvirra, förvränga och fördunkla vad som faktiskt händer i Östeuropa. Alla har vi ett ansvar, plattform som användare - att minska missbruk och desinformation.

Sociala medier plattformarna ett ansvar där de snabbt agerat för att begränsa eventuellt missbruk och desinformation. Flertalet plattformar har satt in åtgärder och fortsatta planer framåt för att mildra missbruk och desinformation.

Ett par av de åtgärder Meta tagit

  • Varningsetiketter för felaktig information på inlägg från statligt anslutna medier samt varningsetiketter när användare går för att dela krigsrelaterade bilder som dess system upptäcker är över ett år gammal.
  • Förbjuder annonser från ryska statliga medier vilket kraftigt begränsar kapaciteten för ryska myndigheter att använda Facebook som informationsvektor.
  • Begränsat åtkomsten till många konton i Ukraina, inklusive de som tillhör ryska statliga medieorganisationer.
  • Etablerat ett speciellt operationscenter, bemannat av ryska och ukrainska som modersmål, för att övervaka skadliga innehållstrender.
  • Utökat säkerhetsfunktionerna för användare i Ukraina att begränsa synlighet med mera på deras profiler.
  • Krypterade chattar på Instagram finns tillgängliga för alla vuxna profiler i Ukraina och Ryssland.

Läs mer om Meta och de andra plattformarnas åtgärder här

Vad kan vi som användare av sociala medier göra?

Som användare av sociala medier har man ett ansvar. Man kan på personnivå mildra missbruk och desinformation genom att:

  • Vara källkritisk.
  • Inte dela information, bilder eller text som tagits ur sitt sammanhang och saknar tillförlitlig källa.
  • Skilj på den egna åsikten, reflektioner och uppfattning och faktisk händelse, förlopp och information.

Tänk på vad ni delar och hur ni delar det.

/ Teamet på Gravel