Julia Wrede, VD och grundare har ordet

Julia Wrede grundade Gravel 2016 och var vid den tiden bara 22 år gammal. Hon hade tidigt en tydlig vision och mission för bolaget som genomsyrar hela verksamheten, läs mer om vision och mission HÄR.

I följande intervju får ni höra om det omvälvande året som varit i och med Covid-19, och hur Julia Wrede förutser hur 2021 kommer att se ut för Gravel.

Varmt välkommen!

Julia Wrede

Julia, kan du börja med att sammanfatta året som varit? 

Absolut! Den pandemi som vi befinner oss i undgår ingen inklusive Gravel, där vi under delar av året satts på hårda prov och fått ändra vårt arbetssätt. Trots detta har vi under förutsättningarna utvecklats väl under 2020! Vi består idag av en etablerad organisation där varje medarbetare förtjänar beröm för ett strålande och hårt arbete under året. Gravel står nu på en stabil grund, dels organisatoriskt och på sättet vi arbetar på för att fortsätta utvecklas med fokus på tillväxt inför kommande år. Året har varit tufft, helt klart en prövningarnas tid både som litet bolag och i byrå branschen. Trots det har vi fixat det, och jag är väldigt stolt över hur vi som team har axlat alla förändringar och ställt om. Jag ser väldigt positivt på framtiden med alla nya lärdomar med oss från det här året. Som alltid går man starkare ur utmaningar!

Vad är den största utmaningen för Gravel i och med pandemin?

Den största utmaningen för Gravel har absolut varit våra kunders respektive situation. Vi själva är väldigt digitala och kunde snabbt ställa om, distansarbete osv grejade vi snabbt. Kunder däremot har haft det tuffare, som i sin tur drabbat oss. Vi har kunder inom alla segment, t.ex. inom resebranschen, som drabbades hårt och behövde stänga ner helt. Andra kunder har likvida bekymmer, eller vågade helt enkelt inte satsa när läget var så oklart. Men ingen utmaning har varit så stor att vi kunnat hantera den! Men vi har inte riktigt kunnat växa i den takt som vi strävat efter, däremot ser vi verkligen en positiv trend nu när företag återigen vågar satsa på marknadsföring och då blir sociala medier det naturliga valet i pandemin.

Vad tar du med dig från året som varit?

- Att vi klarar ALLT! Ingen utmaning är för svår, det handlar helt enkelt om att anpassa sig och hitta nya vägar och tillvägagångssätt. Jag är extra stolt över teamet som varit så lösningsorienterade och framåttänkande, istället för att bekymra sig över situationen har vi använt den på bästa sätt för att blicka framåt. Vi är flera lärdomar rikare och vi är starkare än någonsin när man tittar på uppsättningen av teamet, ambitionsnivån och leverans ut mot kund. 

Vad ligger fokus på i år?

För 2021 har vi uppdaterat våra tillväxtmål och satt en tydlig handlingsplan. Fokuset är hundra procent tillväxt. Hela teamet bakom Gravel är insatta i handlingsplanen och vi kommer successivt beta av olika moment för att slutligen nå vårt mål. Denna innebär också ett stort fokus på våra nuvarande kunder likväl som nya kunder, processer, upplägg och leverans. Allt i enlighet med våra värderingar, vårt WHY, vision och mission.

Vad kan man förvänta sig av Gravel 2021?
Ett fortsatt resultatdrivet fokus! För bolaget likväl som för våra kunder. Vi kommer att växa och bredda vårt erbjudande, vi kommer att introducera ett nytt affärsben. Stay tuned!

Har du några avslutande ord? 

2020 u where good to us, tack för utmaningarnas år! Många erfarenheter och lärdomar rikare och fler ska det bli. Jag är supertaggad på att ta oss an 2021 fyllt av tillväxt, nya affärsben och nya härliga kunder och kollegor!

Med det sagt önskar jag er alla en riktigt Glad Påsk!

Vi tackar Julia för en transparent och insiktsfull intervju. Kan inte annat än instämma på ovan - så sjukt pepp på 2021!

Sist men inte minst önskar vi alla er en glad påsk!
Ta gärna kontakt med oss om ni vill veta mer eller har någon spännande fråga till Julia.

Maila oss på hej@gravel.se eller fyll i formuläret nedan

Skrivet av Emelie Ågren, Product- & Business Developer & Julia Wrede, CEO och Grundare  av Gravel Sweden AB

Läs något annat av våra populära blogginlägg!


Hur jobbar vi i våra roller och uppdrag?

Tillsammans får vi hjulen (läs: resultaten!) att snurra på Gravel. Vi är ett starkt team med olika ansvarsområden som tillsammans arbetar mot gemensamma mål. 

De som arbetar operativt för att genomföra uppdragen och uppnå den överenskomna målsättningen är främst våra Social Media Project Managers ihop med vår Team Leader.

Gravel Team

Vad innebär rollen som Team Leader på Gravel?

Gravels Team Leader verkar inom området Social Media Marketing. I rollen som Team Leader ansvarar man för alla projektledare i sitt team. Här stöttar man och ansvarar för att projektledarna utför beställda kundprojekt enligt Gravels arbetsprocess och enligt kundavtalen. En annan viktig del i denna roll är motivera, inspirera och verka som en förebild för sitt team. Team Leadern är projektledarens go-to-person gällande operativa frågor, problemlösningar, uppstarter och strategiarbete. Team Leadern ansvarar även för att utbilda nyanställda i sitt team och vidareutveckla medarbetarna i teamet.  

Gravel project management

Vad innebär rollen som Social Media Project Manager på Gravel?

På Gravel jobbar flertalet Social Media Project Managers; så kallade projektledare. De är experter inom bl.a. sociala medier men främst paid social, och jobbar “hands on” med dessa områden dagligen. De är kundens direkta kontaktperson och fungerar som den förlängda armen till kundens marknadsavdelning. 

Läs mer om hur ni kommer igång med annonsering i sociala medier här!

Sammanfattningsvis är projektledarnas primära uppgift att samarbetsupplägget mellan Gravel och kund genomförs från A till Ö och att arbeta effektivt mot att målsättningen ska uppnås, detta i samband och med stöttning från Team Leadern. 

En projektledares arbetsuppgifter innefattar därför ofta bland annat:

 • Uppsättning av kampanjer, målgrupper och annonser
 • Optimering av resultaten för annonsering
 • Uppföljning med kund via telefon, mail eller möten
 • Hantering av sociala medier; planering av material och inlägg, samt hantering av kommentarer, DMs, m.m
 • Rapportering av resultat internt och externt till kund
 • Hålla utbildningar och workshops internt och externt
 • Produktionsledning

Varje kund har en projektledare som primär kontaktperson, men bakom kulisserna finns ett större team som samarbetar och hjälps åt när det behövs. 

Varje projektledare har en assisterande projektledare som också är involverad i projektet på olika sätt. En assisterande ska fungera som en hjälpande hand. Detta är ett effektivt sätt då man får flera ögon på samma kund samt kompetenser som kompletterar varandra. 

Behöver du hjälp från oss på Gravel eller vill du veta mer om hur vi jobbar? Kontakta oss på info@gravel.se eller fyll i kontaktformuläret nedan så hör vi av oss!

Skrivet av
Julia Bergström - Social Media Project Manager & Jennifer Mann Sjöberg - Team Leader Social Media Marketing


Grundläggande begrepp och KPI:er inom sociala medier

Vad är KPI:er och hur används dessa? 

KPI:er är mätbara nyckeltal som följs upp och utvärderas löpande för att avgöra huruvida olika insatser går i linje med dess syfte och mål. Ha som riktlinje att valda KPI:er ska vara relevanta med inverkan på slutresultatet för det ni vill uppnå om det så är räckvidd, trafik till hemsidan eller konvertering online etc. Klargör för verksamheten varför de finns, hur dessa mäts och var man kan följa utvecklingen.

→ TIPS! I tidigare blogginlägg skrivet av Julia Wrede, VD och grundare av Gravel, förtydligas innebörden av affärsmål, KPI:er och attribution i sociala medier.

Gravel mäta KPI:er

Grundläggande begrepp och KPI:er

Vilka KPI:er som mäts avgörs av syfte, målsättning och vald plattform. En satsning i sociala medier är en investering, förutsatt att man aktivt optimerar och följer upp på utvalda nyckeltal. Nedan förklarar vi grundläggande begrepp och nyckeltal samt i vilket sammanhang de oftast används. 

Begrepp och KPI:er där målet är att uppnå ökad konvertering/försäljning:

AOV - Average order value

Den svenska översättningen till ovan använda begrepp är snittordervärde. Snittordervärdet beräknas enligt följande: Konverteringsvärdet / Antalet köp

ROI - Return on investment

Ett resultatmått där man vill mäta avkastningen på en investering i förhållande till dess kostnad ofta gällande långsiktiga investeringar och mål.
Detta beräknas genom att ta det totala konverteringsvärdet från investeringen - investeringskostnad / investeringskostnaden

ROAS - Return on ad spend

Likt ROI är ROAS ett resultatmått för att mäta avkastningen av en investering. ROAS är generellt för mer kortsiktiga investeringar för t.ex. en kampanj på sociala medier för ökad konvertering. Räkna ut ROAS genom att ta det totala konverteringsvärdet från annonserna / spenderad annonsbudget

CPO - Cost per Order

Kostnaden per order beräknas på följande vis: Spenderad budget / antalet köp

CPL – Cost per lead

Kostnaden per lead och/eller affärsmöjlighet beräknas enligt: Spenderad budget / antalet leads

CPA  – Cost per Acquisition 

Kostnaden per förvärv, alltså den totala kostnaden för att värva en ny kund. Beräknas enligt: Spenderad budget / antalet nyförvärv

Gravel mätbara resultat
Begrepp och KPI:er där målet är att uppnå t.ex. ökad varumärkeskännedom/trafik till hemsidan:

CPC – Cost per click

Kostnaden per klick beräknas enligt följande: Spenderad budget / antalet klick

CPM – Cost per Mille

Kostnaden per tusen visningar (räckvidd) beräknas enligt: Spenderad budget / antalet visningar x 1 000

CTR – Click through rate

Översatt till klickfrekvens, beräknas i % enligt: Antalet klick / visningar 

Räckvidd 

Är antalet unika visningar, alltså hur många unika personer som har sett tex annonsen.

Visningar

Är det totala antalet visningar och innebär att samma personer kan ha sett samma annons flera gånger.

Exponeringar

Exponering är densamma som visningar.

Frekvens

Hur många gånger en person i genomsnitt sett en annons. Beräknas på följande vis: Visningar / räckvidd

Interaktioner

Alla typer av åtgärder i annonsen, kan vara en like, delning, klicka på annonsen, kommentar etc.

Avslutningsvis

Ovan nämnda KPI:er är ett urval av de nyckeltal som finns och går att mäta på. Viktigt här är att ha med sig att det utöver utvalda KPI:er bör finnas kännedom och uppföljningar på huruvida ni som företag når ut till rätt personer, dvs er målgrupp. Hur ni engagerar er med er målgrupp, hur många av dessa blir kunder etc. Med andra ord finns det flera faktorer som väger in för att man ska lyckas med sina satsningar i sociala medier. 

Gravel KPI:er

Vill ni ha hjälp? 

Vi på Gravel hjälper kunder att översätta övergripande affärsmål till genomförbara strategiska marknadsinsatser. Låt oss hjälpa er att optimera avkastningen genom sociala medier. Kontakta oss HÄR eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss inom kort!

Skrivet av Emelie Ågren – Product & Business Developer på Gravel Sweden AB


Kombinera annonsering i Google och sociala medier – Maximera din konvertering!

Annonser gjorda via Google är något vi ser dagligen. De funkar bra på egen hand och är samtidigt ett väldigt bra komplement till annonsering i sociala medier. Vad ingår i Google ads, var visas annonserna, och varför är det ett bra komplement? Detta kommer vi gå igenom och förklara i följande blogginlägg! 

Gravel - Google ads logo

Google är världens största sökmotor. 95% av alla sökningar i Sverige sker via Google och 61% av svenskarna Googlar något varje dag. Det är alltså ingen tvekan på att Google är en bra plattform att synas på. Många Googlar produkter och/eller tjänster som de har exponerats för på sociala medier, därav är det en god idé att kombinera med bland annat retargeting på Google.

Gravel – Google sociala medier data
Siffrorna gäller USA. Ger en tydlig och bra indikation på hur värdefullt det är att kombinera annonsering på olika plattformar.

När vi pratar om Google annonser tänker många på bara sökannonser, men det finns många olika sätt att annonserna via Google. Dessa är bland annat:

 • Google sök
 • Google shopping
 • Google Display
 • Youtube 

Google sök

De annonser som hamnar högst upp på Google, det är de textannonser som det står “annons” framför. Dessa är superbra att använda för att säkerställa att ditt företag är det första de som Googlar ser när de söker på de produkter du säljer, eller ditt företagsnamn. 

Google shopping

Google shopping används endast till produkter, det går t.ex. inte att sälja tjänster via Google shopping. Formatet är därför perfekt för e-handlare med produktkataloger. Den som söker efter din produkt, exponeras direkt av en bild på produkten, priset och namnet på ditt företag/varumärke. 

Google Display

Displayannonser syns på Googles partnersidor. Majoriteten av hemsidor på internet som har bannerannonser högst upp på sin sida, eller på sidorna använder sig av just displayannonser. Google Display är textannonser med en bild och passar både till räckvidd och retargeting. En stark fördel med displayannonser är att de är kostnadseffektiva. 

För att inte glömma att displayannonser dyker upp som reklam i flertalet gratisappar, ett utmärkt ställe att synas på. 

Gravel - Youtube

YouTube 

Dagarna när YouTube bara var konstiga klipp i dålig kvalitet utan reklam är långt borta. Nu är det reklam innan, mitt i och efter klipp. Det är även reklam i flödet mellan videos, under videos, i kanterna och högst upp. 

Människor i alla åldrar använder sig av YouTube för allt från underhållning till utbildning, därför passar det alla företag att synas där. På Youtube är kravet högt, på kvaliteten av annonser både när det kommer till rörligt material och copy. Beroende på varumärke, produkt och målgrupp kan det vara en fantastisk plattform att satsa på. Rörligt material har många gånger visat sig sälja bättre än stilla material, en del annonser på Youtube går inte heller att hoppa över vilket gör att tittaren ser hela din annons.

Gravel – Sociala medier & Google

För vilka passar Google ads?

Det enkla svaret; alla! Oavsett vilken typ av företag eller budget så finns det ett eller flera annonseringsformat som fungerar för ditt företag. Det går att anpassa oavsett var i säljresan den potentiella kunden är. Läs mer om säljtratten här

Har ditt företag kommit igång med annonsering i Google?

Har ni testat att kombinera det med annonsering i sociala medier? Hur har det gått? Hör av er till oss via formuläret nedan eller kontakta oss på hej@gravel.se så ger vi tips om hur ni kan gå vidare med er annonsering och kombinera denna på bästa sätt.

Skrivet av Emma Roslund – Social Media Project Manager på Gravel Sweden AB


Hur du börjar annonsera i sociala medier!

Allt fler företag och varumärken väljer att satsa på annonsering i sociala medier och vi ser att när man väl börjar är det inte sällan det blir det största och viktigaste benet i deras marknadsplaner.

Vad är annonsering i sociala medier?

Annonsering i sociala medier är en mycket effektiv marknadsföringsstrategi för att nå många, kvalitativa och relevanta personer för just ditt företag/varumärke. Till skillnad från att köpa utrymme i t.ex. tidningar eller i busskurer, kan du genom annonsering i sociala medier styra mer över vilka som ska se dina annonser genom att rikta mot valda målgrupper. Genom annonsering i sociala medier är det enkelt att följa resultaten av kampanjerna och därmed kan du även välja att skruva upp, skruva ned, eller byta riktning – allt beroende på utfall.

Allt fler företag/varumärken väljer att satsa på annonsering i sociala medier och vi ser att när man väl börjar är det inte sällan det blir det största och viktigaste benet i deras marknadsplaner.

Gravel annonsering i sociala medier

Vad är “paid social”?

Paid social betyder betald marknadsföring på sociala medier. De flesta människor spenderar timmar på sociala medier varje dag och genom paid social har du möjlighet att nå betydligt många fler personer än vad du hade gjort med ett vanligt inlägg då du “köper” räckvidd. Du har själv möjlighet att bestämma hur mycket pengar du kan spendera för de klick, visningar eller konverteringar du vill få in.

Här har vi har spaltat upp huvuddragen i arbetet som vi utför på Gravel: 

 • Ta fram en målsättning som grundas i företagets KPI:er. Är målsättningen att få in konverteringar på en e-handelsplats kan målsättningen t.ex. bli ROAS (avkastning av annonskostnader), antal köp, och/eller CPO (kostnad per köp).
 • Implementera en annonseringsstrategi som innefattar målsättning, val av kampanjer/målgrupper/annonser.
 • Skapande av intressanta, konverterande och engagerande annonser i olika format.
 • A/B testing av olika kategorier/copy/annonsformat/bildmaterial, m.m.
 • Optimering av budget, målgrupper, annonser, m.m.
 • Analys och rapportering av resultat. 

Vilka kanaler ska man använda för annonsering i sociala medier?

Vi rekommenderar främst Facebooks egna annonseringsverktyg; Facebook Ads Manager. Detta verktyg innefattar annonser på Facebook, Instagram, Instagram story, samt olika appar.

Vilka fler kanaler finns det att välja på?

 • Linkedin 
 • Youtube 
 • Google ads
 • Snapchat
 • Pinterest
 • Twitter
 • TikTok

Läs vårat tidigare blogginlägg om dessa kanaler här!

Rätt val av kanal är viktigt! Du bör därför först ta reda på vilka kanaler er målgrupp spenderar mest tid på. Är er målsättning B2B? Då kan t.ex. Linkedin vara ett bra alternativ. Men är målsättningen att få in köp på en webbplats så är Facebook/Instagram ett mycket bättre alternativ. 

Genom Facebooks egna annonseringsverktyg kan du styra väldigt mycket när det kommer till t.ex. målgrupp, budget och det visuella (annonsutformning). Därför brukar detta verktyg funka bra oavsett företag och målsättning.

Gravel annonsering Instagram

Hur kommer ni igång?

Vart ska man då börja och vad är viktigt att tänka på? 

 • Välj vilka kanaler företaget ska satsa på. Vilken är just er målgrupp? Vilken kanal spenderar de mest tid på? Ofta är det bättre att till en början fokusera på utvalda kanaler och göra det riktigt bra, än att satsa halvdant på allihop. 
 • Sätt upp en tydlig målsättning för annonseringen innan du drar igång - KPI:er ger dig en tydlig riktlinje samt möjlighet att analysera resultat. Vad vill ditt företag uppnå med annonsering i sociala medier? Vill du bygga varumärkesmedvetenhet eller driva in leads/försäljning? Om du inte har en tydlig målsättning är det svårt att både optimera och att avgöra om det går bra eller dåligt.
 • Se till att ha en tydlig visuell identitet för ditt varumärke, det ska genomsyra allt du lägger upp - oavsett kanal. Jobba med samma typsnitt, färgkoder och tonalitet i allt du gör. 
 • Skapa en tydlig aktivitetsplan/annonseringsplan. Med en tydlig struktur för varje månad effektiviserar du din tid och synkar annonseringen med varje säsong, högtid och temadag.

Behöver ditt företag hjälp med annonsering i sociala medier? 

Vi på Gravel kan hjälpa er med att ta fram en målsättning, skapa en skräddarsydd strategi, implementera kampanjer/målgrupper/annonser samt analysera och optimera resultat. Kontakta oss HÄR eller fyll i kontaktformuläret nedan så berättar vi mer om era möjligheter! 

Skrivet av Julia Bergström, Senior Social Media Project Manager på Gravel Sweden AB