Introduktion till social media management

Social Media Management – Hantering av sociala medier, är processen av att hantera din online-närvaro på sociala medieplattformar som till exempel Facebook, Instagram och Twitter.

Processen innebär skapande, publicering och analysering av det innehåll du lägger upp på dina profiler. Dessutom innefattar hantering av sociala medier interaktion med användare av sociala medier.

Att lägga tid och pengar på denna hantering är viktig - då dina kunder samt potentiella kunder med största sannolikhet kommer att interagera med dina profiler.

Gravel, Skapa innehåll till sociala medier

Vad gör en social media manager?

Rollen som Social Media Manager innebär att du jobbar som marknadsförare, strateg, copywriter, designer, analytiker och kundtjänstrepresentant - ibland allt på en och samma dag.

Här har vi har spaltat upp huvuddragen i arbetet som vi utför på Gravel: 

 • Implementera en aktivitets-/marknadsplan för företagets sociala medier - som grundas i företagets KPI:er.
 • Skapande av intressant och engagerande material - allt ifrån visuellt text, bild, videos och tävlingar. 
 • Arrangera samarbeten med influencers för att marknadsföra tjänst/produkt. 
 • Moderering av till exempel kommentarer och DM:s samt interaktion med användare.
 • Analys av aktiviteter och resultat för att kunna optimera resultaten.

Varför är social media management viktigt?

Först och främst är det väldigt kostnadseffektivt att använda sig av sociala medier som marknadsföringsverktyg. Plattformarna ger dig även en otrolig räckvidd och du kan nå människor över hela världen. 

Att använda denna hantering är ett effektivt sätt att ligga i linje med dina kunders beteende. En stor majoritet av dina kunder använder just sociala medier för att ta köpbeslut. 

Dessutom bidrar hanteringen av sociala medier till en stark varumärkesidentitet som bidrar till igenkännande och förtroende hos kunder. En väl genomtänkt grafisk profil i era sociala medier kommer generera viktiga konkurrensfördelar för ert företag – ni kommer framstå som en professionell och seriös aktör. Läs mer om och vikten av varumärkesidentitet här! 

Gravel, Vissuellt innehåll

Hur kommer jag igång?

Var ska man då börja och vad är viktigt att tänka på? 

 • Börja med att sätta upp en tydlig målsättning för ditt arbete innan du drar igång - KPI:er ger dig en tydlig riktlinje samt möjlighet att analysera resultat. Vad vill ditt företag uppnå med sociala medier? Vill du bygga varumärkesmedvetenhet eller skapa varumärkeslojalitet bland befintliga kunder? Det kan var allt från att öka följare till att snygga upp en profil! 
 • Se till att ha en tydlig visuell identitet för ditt varumärke, det ska genomsyra allt du lägger upp - oavsett kanal. Jobba med samma typsnitt, färgkoder och tonalitet i allt du gör. 
 • Skapa en tydlig aktivitets och marknadsplan så att du kan ta hänsyn till olika event, högtider etc - det är bra att utgå ifrån när du planerar ditt innehåll. Med en tydlig struktur för varje månad effektiviserar du din tid och ditt flöde kommer spegla vad som händer i ditt företag.
 • Välj ett program som kommer att underlätta din planering av content. Det finns många smarta verktyg för att förenkla din planering av till exempel flödet för Instagram och Facebook. Vår egna favorit här på Gravel är programmet Later - där du kan schemalägga bilder och videos! 
 • Välj ett program som kommer att underlätta din planering av content. Det finns många smarta verktyg för att förenkla din planering av till exempel flödet för Instagram och Facebook. Vår egna favorit här på Gravel är programmet Later - där du kan schemalägga bilder och videos! 

Behöver ditt företag hjälp med Social Media Management? 

Vi på Gravel kan hjälpa er med att implementera en strategi, skapa kreativt material, driva en kontinuitet i ditt flöde på sociala medier samt analysera och optimera resultat. Kontakta oss HÄR eller fyll i formuläret nedan så berättar vi mer om era möjligheter! 

Skrivet av Clara Bengtsson, Social Media Project Manager på Gravel Sweden AB


Ett samarbete med Gravel - uppstart steg för steg


I följande blogginlägg ges en generell överblick av hur ett samarbete går till, samt hur uppstartsprocessen ser ut då Gravel anlitas som byrå och partner.

Läs gärna mer i föregående blogginlägg om Gravels vision, mission och vilka tjänster som erbjuds. 


Viktigt att lägga på minnet är att Gravel skräddarsyr och paketerar tjänst och samarbete efter varje kunds individuella målsättning, behov och budget. Därav varierar upplägg och arvode. För att veta mer om hur det skulle se ut för just er kontakta oss på hej@gravel.se.

När Gravel anlitas som partner och byrå får kunden tillgång till ett helt team med spetskompetenser inom digital marknadsföring och sociala medier. Detta gör det möjligt att bredda, skala upp och ändra vad kunden behöver hjälp med på ett enkelt sätt.  

Inför uppstart av ett samarbete

Första steget inför ett samarbete är att vi på Gravel gör en nulägesanalys, samt tar del av kundens affärsmål. Utefter den information som ges tar Gravel fram ett estimat där vi beräknar det potentiella resultat som kan uppnås. Tillsammans med kund väljs relevanta och mätbara KPIer ut, som ansvarig projektledare löpande följer upp under samarbetet.

Estimat och målsättning står vid annonsering till grund för strategi och genomförande, likväl som analys av data och daglig optimering står till grund för lönsamma resultat med god avkastning.

Gravel fungerar som en förlängd arm av kundens befintliga marknadsavdelning, komplement eller som helhetslösning. Det är upp till varje unik kund i vilken omfattning Gravels kompetens utnyttjas. Oavsett insats arbetar samtliga projektledare hos oss med samma fokus på resultat och långsiktiga relationer.

Vi har ingen prestige gällande om ni som kund arbetar parallellt med andra byråer. Det är en relativt vanlig set-up att anlita vassa, nischade byråer inom olika områden som komplement till varandra likväl som till den egna inhouse avdelningen.

Detta gör Gravel:

 • Nulägesanalys
 • Beräkning av estimat 
 • Översätter kundens affärsmål till mätbara KPIer
 • Paketerar tjänster efter behov

Under uppstart av ett samarbete

Som startskott för samarbetet hålls ett uppstartsmöte. Under uppstartsmötet har den bäst lämpade projektledaren, utefter målsättning och uppdrag utsetts och presenteras för er. Tanken med detta möte är främst att projektledaren ska lära känna ert varumärke för att på bästa sätt representera det under samarbetet.

Vi går även igenom målsättning och KPIer för att tydligt sätta rätt förväntningar från början samt går igenom olika begrepp och attribut. Sedan sätter teamet en strategi utifrån angiven tidsram, målsättning och budget.

Initialt erbjuds alla kunder en testperiod på tre månader, som därefter övergår till ett löpande avtal med tre månaders uppsägningstid. Detta för att ni som ny kund ska ha möjlighet att testa på oss.

Detta får du under uppstartsmötet: 

 • Beräknat estimat och målsättning
 • Genomgång av begrepp och KPIer
 • Testperiod på tre månader
 • En ansvarig projektledare och främsta kontaktperson med spetskompetens inom valt område
 • En assisterande projektledare med kompletterande styrkor och kompetens
 • Hela team Gravels kompetens står bakom leveransen i samarbetet för att uppnå så bra resultat som möjligt

Samarbetet

Gravel är ett analytiskt, kreativt och proaktivt team som ständigt arbetar för att generera resultat för våra kunder. Med ett stort fokus på resultat har vi också en provisionsbaserad arvodesmodell, när det går bra för våra kunder går det bra för oss.

De flesta kunderna som hör av sig till oss börjar med annonsering - av just den anledningen att vi delvis tar betalt resultatbaserat eftersom det är direkt mätbart.
Utvalda KPIer rapporteras veckovis och månadsvis till kund. I månadsrapporterna presenteras insikter och nästa steg, en mycket uppskattad del av våra samarbeten.

Under samarbetet:

 • Er projektledare är med er hela vägen
 • Hela teamet på Gravel står bakom den insats som görs
 • Vid annonsering optimerar projektledarna på dagsbasis
 • Vecko- och månadsvis rapportering med insikter och nästa steg
 • Kontinuerliga avstämningar och inför tidsperiodens slut diskuteras vidare samarbete, målsättning och upplägg
Gravel-sociala-medier-byrå-samarbete-målsättning

Arvodesmodell, pris och provision

Gravel tar ett fast arvode varje månad för garanterad leverans av önskad tjänst och omfattning som paketerats efter kund.

Gravel tar vanligtvis provision där mätbara resultat och spårning är möjligt som t.ex. vid Facebook annonsering där fokus ligger på ökad konvertering. Provisionsmodellen bygger på att skapa resultat hos våra kunder, en win-win modell för gemensam tillväxt.

Sammanfattning

Alla Gravels samarbeten är skräddarsydda efter kund. Som kund hos Gravel får ni ett helt team bakom varje insats, en ansvarig projektledare som även agerar er främsta kontaktperson. Teamets breda och gedigna kompetens möjliggör för er som kund att skala upp och utveckla er digitala marknadsföring. Med kreativ touch och analys av data, fokuserar och levererar vi resultat. Vi inleder enbart samarbeten där vi kan bidra.

Har ni frågor eller funderingar kring upplägg och pris?

Hör av er till oss på hej@gravel.se eller fyll i formuläret nedan så tar vi ett möte om er önskade målsättning.

Skrivet av Clara Lindén, Sales Developer på Gravel Sweden AB


Gravel Sweden - Byrån med stark vision, tydlig mission och uppskattad affärsmodell

“Gravel ska bli den marknadsledande fullservice byrån för sociala medier och framtidens arbetsplats för unga entreprenörer som via jämställt ledarskap skapar framtidens entreprenörer” 
– Julia Wrede, Grundare och VD

Om Gravel Sweden

Gravel Sweden grundades 2016 av Julia Wrede som vid tiden bara var 22 år gammal. Hon hade tidigt en tydlig vision för bolaget och i dagsläget delar hon sin vision med drygt tio vassa Digital natives!

Bolaget är en väletablerad sociala medier byrå som hjälper företag att växa, nå affärsmässiga mål och mätbara resultat. Gravel sticker ut med ett kreativt, datadrivet arbetssätt och en provisionsbaserad affärsmodell.

Med bred erfarenhet inom olika segment av branscher och målgrupper, hjälper byrån både mindre entreprenörsdrivna bolag och väl etablerade bolag med hög omsättning och internationell marknad. Kunder inom B2C likväl som B2B, inom retail, e-commerce, leadsgenerering, prenumerationstjänster, hotell, konferens, tjänsteföretag och techbolag m.fl.

“Gravel finns för att förverkliga drömmar för kunder, entreprenörer och anställda, för att sprida innovationer och för att vi älskar internet, försäljning och kommunikation.”
– Julia Wrede, Grundare och VD

Teamet på Gravel

Gravel delar vision och mission med sina medarbetare och kulturen på bolaget är stark. Proaktivitet och analytiska beslut genomsyrar hela organisationen och teamets arbetssätt och metoder. Teamet är ida drygt ett tiotal samlade spetskompetenser, där alla kompletterar varandra inom sitt område. Den breda kompetensen inhouse innebär ett kvalitativt och brett erbjudande mot kund vilket möjliggör skalbarhet för Gravels kunder.

Gravels tjänster

Byrån erbjuder skalbara paket av tjänster och tillägg som paketeras efter kundens målsättning, behov och budget. Med spetskompetens inom marknadsföring i sociala medier har byrån ett starkt och brett utbud av tjänster inom sin nisch.

Gravel hjälper bland annat sina kunder med:

 • Annonsering i sociala medier
 • Annonsering i Google
 • Bild- och videoproduktion
 • Hantering av sociala medier konton
 • Strategi 
 • Konceptutveckling
 • Kampanjplanering
 • Sökordsoptimering
 • Utbildningar och workshop sm.m.

Gravels kunder

Som tidigare nämnt har Gravel bred erfarenhet inom olika segment och branscher. Gemensamt för byråns kunder är att de har tydliga affärsmål och visioner. I stor utsträckning vill kunder öka sitt bolags konvertering och försäljning på ett kostnadseffektivt sätt.

Målsättningen skiljer sig från kund till kund och kan exempelvis innebära att:

 • Öka antalet affärsmöjligheter
 • Generera bokningar
 • Öka antalet prenumeranter
 • Nå en ny och bredare målgrupp
 • Öka varumärkeskännedomen
 • Öka antalet köp och konverteringsvärdet m.m.

  Här finns ett urval av kunder och case att läsa mer om!

Sammanfattningsvis

Gravel är sociala medier byrån som med bred kompletterande kompetens inhouse kan åta sig att hjälpa mindre som större bolag att skala upp sin verksamhet. Genom frekvent optimering och analys av data genererar teamet på Gravel ökad försäljning och konvertering för sina kunder.

Kontakta teamet på
hej@gravel.se eller fyll i formuläret nedan

Skrivet av Emelie Ågren, Product- & Business Developer på Gravel Sweden AB