TOURN GÅR IN SOM MAJORITETSÄGARE I GRAVEL

"Tillsammans bygger vi ett modernt mediehus."

Tourn International AB blir från och med den 24:e april 2019 majoritetsägare i Gravel Sweden AB. Julia Wrede, som är Gravels grundare, är kvar som VD och utökar samtidigt sitt ägande och är fortsatt ytterst ansvarig för verksamheten och det dagliga operativa arbetet.

Dialogen mellan Tourn och Gravel har pågått under under hela förra året och för ett par månader sedan intensifierades förhandlingarna.

I samband med uppköpet har Tourn löst ut gamla delägare och nyckelpersoner i Gravel har fått möjlighet att bli aktieägare. Storägare är numera Julia Wrede och Tourn. Robin Stenman (VD på Tourn) och Julia Wrede (VD på Gravel) har känt varandra sedan barnsben så bolagens samarbete känns även naturligt på ett personligt plan.

"Tourn och Gravel kompletterar varandras erbjudanden och kommer nu tillsammans att kunna tillföra marknaden ett starkt erbjudande för att stärka varumärken och framförallt driva konvertering online. Tourn har influencer-erbjudandet med sin agentur Tourn Agency och även bolagen Hubso och Nagato med sig. Tillsammans bygger vi ett modernt mediehus och Tourn stärker sitt erbjudande genom Gravels paid social, produktion och content management", säger Julia Wrede.

"Fokuset just nu kommer vara att landa i hela affären successivt och se hur vi ska utvecklas tillsammans, stärka erbjudandet och kvalitén för våra kunder och fortsätta utveckla kulturen i våra respektive bolag. Vi båda är bolag starka inom sociala medier, resultatfokuserade och lösningsorienterade och alerta på de konstanta nya utmaningarna som ställs inom vår bransch. Trots alla våra gemensamma nämnare är vi idag väldigt olika, något jag ser som en otrolig styrka där vi båda kan nyttja våra olikheter för att driva affären framåt", säger Robin Stenman.

"Ett ägarbyte kändes som helt rätt drag just nu och som ett naturligt steg då jag och de gamla ägarna helt enkelt växte ifrån varandra. Framförallt är det viktigt för Gravel som nu går in i nästa fas. Jag är glad att de gamla ägarna fanns där i början av Gravels resa, men nu är Tourn en bättre partner. Vi delar både vision och värderingar när det kommer till exempelvis kultur, ledarstil och strategier till skillnad från de gamla ägarna som har en helt annan syn på de här frågorna. Robin och jag ser på framtiden på ett liknande sätt och därför är jag glad att affären gick i lås", fortsätter Julia.

Inga snabba förändringar kommer att ske i de bägge företagen. Däremot kommer bolagens kunder att kunna välja från ett bredare erbjudande för sin marknadsföring i sociala medier från en och samma partner. Erbjudandet kommer löpande att introduceras till kunderna.

"Vi är taggade på en sjukt spännande framtid tillsammans", säger Robin och Julia.